Lokalizace: 500 m dlouhý úsek pískovcového skalního svahu nad dopravně značně zatíženou ulicí západně od centra Mladé Boleslavi, v údolí řeky Jizery.

Řešený problém: Stabilizace skalního svahu v kontaktu s historickými objekty

Činnost JIP:

  • Geologické a geodetické průzkumy (r. 2011)

  • Projekt stabilizace (r. 2011)

  • Autorský dozor na stavbě (r.2012 – 2013)

Spolupracující firmy: TK Atelier s.r.o. Hradec Králové, SG Geoprojekt s.r.o. Brno, Geodézie Náchod s.r.o.

Období činnosti: 2011 – 2013

Fotodokumentace:

Celkové pohledy:

Ptácká ulice Mladá Boleslav - pod Templem - stabilizace skalního svahu

Severní část úseku pod Templem před stavbou (11/2011), a tentýž úsek po dokončení (10/2013)

 

Mladá Boleslav, stabilizace skalní stěny Pod Templem, ulice Ptácká

Jižní část úseku pod Templem před stavbou (11/2011), a tentýž úsek po dokončení (10/2013)

 

Stabilizace skalní stěny - u Podstupenského pramene, Mladá Boleslav, Ptácká ulice

Úsek u Podstupenského pramene před stavbou (11/2011), a tentýž úsek po dokončení (10/2013)

Detaily:

Revitalizace ulice Ptácká, Mladá Boleslav, včetně stabilizace skalní stěny

Historická kamenná vzpěra, a zakonzervované torzo historické kamenné zdi

 

Revitalizace Ptácké ulice v Mladé Boleslavi, stabilizace skal

Zděná stabilizace rozsedliny pod Templem, a stabilizace velké rozsedliny pod hradem

 

Pozitiva:

  • Komplexně vyřešená stabilizace skalního svahu

  • Kvalitně provedené opravy historických stavebních objektů, resp. konzervace jejich torz

  • Organické spojení stabilizace svahu se sadovými úpravami

Ke stažení soubor PDF včetně fotodokumentace, vhodný pro tisk

Comments are closed.