Category Archive for 'Reference 2009'

VYBRANÉ REFERENCE 2009

Hradec Králové – křižovatka Mileta – komplexní geologický průzkum Havlovice u Úpice – stabilizace skalní stěny na levém břehu řeky Úpy Nové Město nad Metují – stabilizace skalní stěny pod obytnými domy Slatinky – bioplynová stanice a siláž Špindlerův Mlýn – autobusové nádraží Jičín – BD v ulici Textilní Ždírec nad Doubravkou – teletník Újezd […]

Read Full Post »

komplexní geologický průzkum Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na základě objednávky Ředitelství silnic a dálnic ČR provedla naše firma komplexní geologický průzkum pro navrhovanou rekonstrukci mimořádně frekventované městské křižovatky zv. „Mileta“ na silnici I/31 (Sokolská ul. – Hradecká ul., v blízkosti Fakultní nemocnice) v Hradci Králové. Stavbou bude realizováno zcela nové dopravní řešení uvedeného […]

Read Full Post »

Objednatel: Havlovice u Úpice Na levém břehu řeky Úpy, naproti mostu, je v obci Havlovice skalní stěna, jejíž části byly nestabilní a hrozily častým kamenitým opadem. Existovala rovněž obava, zda se nestabilní chování netýká větších horninových bloků a zda nehrozí nebezpečí pro provoz na níže ležící silniční komunikaci. Na objednávku obce Havlovice zpracovala naše firma v roce […]

Read Full Post »

Objednatel: Nové Město nad Metují V roce 2003 zpracovala naše firma pro město generel, v němž byly vytipovány lokality s narušenou stabilitou skalních svahů. Lokalita v Nádražní ulici byla zařazena do kategorie s významně narušenou stabilitou, včetně výskytu úseků v havarijním stavu. Nebezpečí bylo m.j. akcentováno tím, že vrchol skalního svahu byl a je přitěžován obytnými domy, u nichž hrozily […]

Read Full Post »

Inženýrskogeologický průzkum Lokalizace: Zájmová lokalita se rozprostírá prakticky při jižním okraji Špindlerova Mlýna na pravém břehu řeky Labe asi 150 m pod soutokem s Dolským potokem. Jedná se o katastrální území Bedřichov v Krkonoších. Terénní reliéf v místě stavby je mírně svažitý směrem k toku Labe, které protéká 10 metrů od nejbližšího okraje navrženého terminálu. […]

Read Full Post »

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM V JIČÍNĚ

Inženýrskogeologický průzkum pro akci: Jičín – Výstavba nájemních bytů v ulici Textilní, bytový dům s byty na půl cesty Lokalizace: Zájmová lokalita je součástí průmyslové zóny situované v jv. části Jičína. Prostor určený k zástavbě se nachází v blízkosti Textilní ulice na pozemcích číslo 877/1 a 877/2, které byly v době před zahájením průzkumných prací […]

Read Full Post »

Orientační inženýrskogeologický průzkum pro akci Lokalizace: Cyklistická stezka je navržena po levé straně silnice č. I/43 ve směru Králíky – Červená Voda. Jedná se o trasu celkové délky téměř 4 km. Trasa vede nejčastěji v polích, místy po zatravněných pásech a u obce Červená Voda po již zpevněném povrchu. Širší územní vztahy jsou patrné z přehledné situace. […]

Read Full Post »

Přejeme všem úspěšný nový rok 2009. Připomínáme, čím jsme se zabývali v roce předešlém. Pokud by Vás zajímalo ohlédnutí za starší historií činnosti firmy, podívejte se na stránku Geologické služby Jiří Petera – 17 let 1991 až 2008.  

Read Full Post »