Rok 2008 Hradec Králové – Městská památková rezervace
Louňovice pod Blaníkem – kanalizace
Hradec Králové – terasy Kanovnické domy
Rok 2006 Sesuv půdy ve Štikově u Nové Paky
Vrchlabí – bytový dům LABE
Rok 2005 Protipovodňové hráze v Pardubicích
Špindlerův Mlýn – Špindlerovka – rekonstrukce silnice
Rok 2004 Nové Město nad Metují – Stabilizace skalní stěny pod domy č.p.193 a 362
Hradec Králové – rekonstrukce pivovaru
Severní terasy v Hradci Králové – Statické zabezpečení opěrných zdí
Rozšíření průzkumných prací pro závod u obce Kamenná Horka
Rok 2003 Rekonstrukce a dostavba základní školy Lázni Bohdaneč
Rozšíření státní silnice I/37 na trase Hradec Králové – Březhrad
Úniková cesta v historickém jádru Hradce Králové
Pokračování stabilizace skalní stěny v historickém centru Nového Města nad Metují
Závod pro zpracování a vyuľívání odpadů a skládka u obce Kamenná Horka
Poldr na Moravské Sázavě u obce Žichlínek
Sídliště Plachta v Hradci Králové
Rok 2002 Dopravní areál firmy OSNADO v Trutnově
Rekonstrukce historického domu pro Univerzitu HK
Dostavba náměstí v Janských Lázních
Pokračování stabilizace skalní stěny v historickém centru Nového Města nad Metují
Rok 2001 Nový bazén v Janských Lázních
Severní zóna v Hradci Králové
Regionální centrum T-Mobile v Hradci Králové
Rodinné sídlo Dominika Haška v blízkosti Pardubic
Rok 2000 Rekonstrukce budovy Moderní galerie AVÚ v Praze
Interna ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové
Rekonstrukce Zimního stadionu v Pardubicích
Rekonstrukce budov pro Krajský úřad v Pardubicích
Rok 1999 Stabilizace skalní stěny v Novém Městě nad Metují
Budova IPB pojišťovny v Pardubicích
Rok 1998 Stabilizace sesuvného území v Dolní Malé Úpě
Výrobní areál SIEMENS v Trutnově
Hypermarket MAKRO v Hradci Králové
Rok 1997 Soubor bytových domů Halda v Pardubicích
Soubor bytových domů POSEIDON v Pardubicích
Rok 1996 Geologické podklady pro území plán Pardubic
Výrobní areál ZAMILK v Chocni
Rok 1995 Rekonstrukce budovy Akademie výtvarných umění v Praze
Výrobní areál firmy TOP v Hradci Králové
Rok 1994 Areál východočeské energetiky v Chrudimi
Rok 1993 Rekonstrukce zámku v Letohradě
Rok 1992 Obchodní akademie v Janských Lázních
Dostavba obchodního centra ve Vrchlabí
Rok 1991 Výrobní areál firmy RABS v Liberci

Comments are closed.