HRADEC KRÁLOVÉ – ADALBERTINUM – BIKETOWER

Orientační inženýrskogeologický průzkum (OIGP)

Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2016

Lokalizace:

Zájmová lokalita leží v historickém centru Hradce Králové, na severozápadním úpatí poměrně strmé vyvýšeniny spadající do údolní nivy Labe.

Řešený problém:

V lokalitě se uvažuje s výstavbou podzemního parkování pro kola. Jedná se o objekt válcového tvaru, s hloubkou dna cca 10 m pod terénem. Uvnitř válcového tělesa je technologie ukládání kol. Nadzemní část biketoweru umožňuje pouze úkon vložení a vyjmutí kola do/z podzemní části.

řez biketower hradec králové geolog Jiří Petera

Řez objektem

Objednatel OIGP: Statutární město Hradec Králové

Činnost JIP:

  • Kompletní rešerše geologických informací z lokality

  • Prohlídka terénu

  • Spolupráce s hlavním archeologem města panem Mgr. Radkem Bláhou

  • Vyhodnocení orientačního průzkumu vč. geotechnických doporučení pro navrhovanou stavbu

geologický profil schéma Adalbertinum Hradec Králové pro návrh biketower zpracovatel jiří Petera

Výřez ze schematického geologického profilu I-I´

 
Závěr:

Provedeným orientačním inženýrskogeologickým průzkumem byly objasněny geologické a základové poměry v místě stavební lokality pomocí archivní rešerše, konzultací s archeologem a prohlídky terénu. Byl sestrojen schematický geologický profil. V závěrech průzkumů byla zpracována doporučení pro provedení zemních prací, pro zakládání stavby a byl doporučen postup dalších průzkumných geologických prací.

soubor PDF ke stažení pro tisk

Comments are closed.