HK – ANEŽKY MALÉ – RD ČP. 514-66

Inženýrskogeologické posouzení a zhodnocení možných příčin poruch RD (IGPo)

Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2018

Lokalizace:

Řešená lokalita leží na severním úpatí novohradeckého hřbetu, který se zvedá z údolní labsko-orlické nivy pravidelným protáhlým svahem asi o 50 výškových metrů. V lokalitě byl terén při výstavbě několika řadových domů upraven terasovitě uloženou vrstvou navážek a řadou odřezů.

Úvod do problematiky

Na stávajícím objektu RD se vyskytují poruchy – jedná se o trhliny v obvodovém zdivu, v příčkách, popraskané obklady a dlažby, trhliny v podlaze a stropu a deformace nivelet podlah. Rozevření největších trhlin je 2 – 4 cm, mnohde je trhlinami z domu vidět ven. Z prohlídky okolí domu vyplynulo, že došlo nejen k dosednutí RD, ale celkově také k dosednutí bližšího okolí RD.

Objednatel IGP: Lukáš Novotný, Hradec Králové

Činnost JIP:

  • Podrobná prohlídka a dokumentace stávajících poruch

  • Geologická dokumentace 2 kopaných sond, jejich prohloubení ručním vrtem

  • Provedení jednoduchého technického pasportu stávající studny

  • Polohové a výškové zaměření důležitých bodů a odměrných bodů sond.

  • Sestrojení geologického profilu (které je zcela zásadní pro řešení podobných problémů)

Fotodokumentace:

 geolog Petera - Hradec Králové - popraskaná zeď rodinný dům

Pohled na nejvíce poškozenou zeď RD
dokumentace trhlin rod domku, geolog Petera

Fotodokumentace trhlin v interiéru RD

 

geolog posudek základové spáry, foto poškození kořeny

Základová spára prorostlá kořeny a kořínky ovocných stromů

Závěr:

Provedeným inženýrskogeologickým posouzením byly v místě řešené lokality objasněny geologické a hydrogeologické poměry a došlo k objasnění základových poměrů zájmového RD. V závěrech byly popsány pravděpodobné příčiny vzniku poruch RD a rámcově byla doporučena nápravná opatření.

soubor PDF ke stažení pro tisk

Comments are closed.