JANSKÉ LÁZNĚ – OPĚRNÁ ZEĎ ZA LÁZEŇSKÝM DOMEM

Inženýrskogeologický průzkum (IGP)

Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2018

 
Lokalizace:

Řešená lokalita se nachází v centru Janských Lázní, konkrétně za Lázeňským domem a leží v 1. ochranném pásmu PLZ (přírodních léčivých zdrojů), v těsné blízkosti jímacích vrtů Janův a Černý pramen.

Stavební záměr

Na lokalitě se uvažuje s opravou opěrné zdi o půdorysné délce cca 47 m a výšce cca 8 m. Jedná se o historickou kamennou opěrnou zeď z počátku 20. století. Opěrná zeď vykazuje porušení především ve východní části v blízkosti uliční vpusti. Porušení se projevuje lokálním vyboulením v líci, trhlinami ve zdivu a sesedáním přilehlé části zásobovací silniční komunikace s nepravidelnými trhlinami v asfaltovém krytu.

Objednatel IGP: projektant Ing. Hynek Stiehl, Trutnov

Činnost JIP:

  • Podrobná prohlídka a dokumentace stávající opěrné zdi, včetně drénů a technického provedení spojovací lávky. Dokumentace dvou sklípků.

  • Provedení 2 svislých vrtů a jejich geologická dokumentace, včetně dokumentace konstrukce komunikace. Provizorní vystrojení vrtu V-702.

  • Provedení 2 šikmých vrtů a jejich geologická dokumentace.

  • Provedení mělkých maloprofilových vývrtů do opěrné zdi.

  • Součinnost s pracovníky firmy Vodní zdroje Chrudim, dokumentace sondy MVVB-1.

  • Zaměření důležitých bodů a odměrných bodů sond.

Fotodokumentace:

geologie Petera HK - opěrná zeď za Lázeňským domem, Jánské Lázně, Krkonoše

Celkový pohled na řešenou opěrnou zeď

 

geolog Petera a Vodní zdroje Chrudim, dokumentace svislách sond

Dokumentace svislých sond, součinnost s pracovníky firmy Vodní zdroje Chrudim

 

 

geologie Petera - realizace maloprofilových vrtů pro průzkum zdi

Provádění mělkých maloprofilových vývrtů horolezeckou technikou

 

 

vrtný výnos, Jánské Lázně, geolog Petera

Vrtný výnos z  šikmých průvrtů zdí

Závěr:

Provedeným inženýrskogeologickým průzkumem pro akci Janské Lázně – opěrná zeď za Lázeňským domem byly v místě stavební lokality objasněny geologické a hydrogeologické poměry a technické parametry opěrné zdi. V závěrech byl popsán technický stav opěrné zdi, její poruchy a byla zpracována rámcová doporučení pro návrh opravy (statického zajištění) opěrné zdi.

soubor PDF ke stažení pro tisk

Comments are closed.