Tag Archive 'Pardubicko'

Orientační inženýrskogeologický průzkum pro akci Lokalizace: Cyklistická stezka je navržena po levé straně silnice č. I/43 ve směru Králíky – Červená Voda. Jedná se o trasu celkové délky téměř 4 km. Trasa vede nejčastěji v polích, místy po zatravněných pásech a u obce Červená Voda po již zpevněném povrchu. Širší územní vztahy jsou patrné z přehledné situace. […]

Read Full Post »

Protipovodňová ochrana města Pardubic mimo jiné spočívá ve vybudování ochranných hrází podél řeky Labe. V letech 2004 – 2005 byly vybudovány hráze na pravém břehu Labe, chránící sídliště Polabiny. Naše firma se na této stavbě podílela vypracováním technologického předpisu pro provedení zemních prací na hrázových tělesech. Při zpracování předpisu byly řešeny geotechnické problémy spojené se […]

Read Full Post »