Tag Archive 'Hradec Králové'

Bradlecká Lhota – sesuv na lesní cestě Nad Odchytákem Doksy – Nerudova 19 – stabilizace skalního svahu a skalních dutin Hradec Králové – administrativní budova ČSOB Hradec Králové – Pražská třída čp 141 – rekonstrukce bývalé koželužny Hradec Králové – Smetanovo nábřeží – bytový dům v proluce Újezdec – lesní cesta Od hájenky Tužín – […]

Read Full Post »

komplexní geologický průzkum Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na základě objednávky Ředitelství silnic a dálnic ČR provedla naše firma komplexní geologický průzkum pro navrhovanou rekonstrukci mimořádně frekventované městské křižovatky zv. „Mileta“ na silnici I/31 (Sokolská ul. – Hradecká ul., v blízkosti Fakultní nemocnice) v Hradci Králové. Stavbou bude realizováno zcela nové dopravní řešení uvedeného […]

Read Full Post »

Objednatel: Statutární Město Hradec Králové Geologická dokumentace pro územní studii. Jednalo se o zpracování komplexní analýzy a interpretaci geologických dat soustředěných v dostupných archiváliích. Archiválie (předevąím v podobě archivních geologických vrtů) byly aktualizovány podle platných předpisů a norem, byly spojeny s dokumentací archeologickou a ve spolupráci s archeologickým oddělením Muzea východních Čech vzniklo dílo, které […]

Read Full Post »

Inženýrskogeologický průzkum pro rekonstrukci památkově chráněných teras v jihozápadní části Městské památkové rezervace. Lokalita je zajímavá vrstevnatostí geologického podloží, které významně přispělo k modelaci vyvýšeniny s historickým jádrem města. Zajímavý byl i historický vývoj lokality. Stavební památky jsou především reprezentovány horní a dolní městskou hradbou . Výsledky inženýrskogeologického průzkumu byly synchronizovány s průzkumem archeologickým (prov. […]

Read Full Post »