Tag Archive 'silniční provoz'

komplexní geologický průzkum Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na základě objednávky Ředitelství silnic a dálnic ČR provedla naše firma komplexní geologický průzkum pro navrhovanou rekonstrukci mimořádně frekventované městské křižovatky zv. „Mileta“ na silnici I/31 (Sokolská ul. – Hradecká ul., v blízkosti Fakultní nemocnice) v Hradci Králové. Stavbou bude realizováno zcela nové dopravní řešení uvedeného […]

Read Full Post »

Objednatel: Havlovice u Úpice Na levém břehu řeky Úpy, naproti mostu, je v obci Havlovice skalní stěna, jejíž části byly nestabilní a hrozily častým kamenitým opadem. Existovala rovněž obava, zda se nestabilní chování netýká větších horninových bloků a zda nehrozí nebezpečí pro provoz na níže ležící silniční komunikaci. Na objednávku obce Havlovice zpracovala naše firma v roce […]

Read Full Post »

Inženýrskogeologický průzkum Lokalizace: Zájmová lokalita se rozprostírá prakticky při jižním okraji Špindlerova Mlýna na pravém břehu řeky Labe asi 150 m pod soutokem s Dolským potokem. Jedná se o katastrální území Bedřichov v Krkonoších. Terénní reliéf v místě stavby je mírně svažitý směrem k toku Labe, které protéká 10 metrů od nejbližšího okraje navrženého terminálu. […]

Read Full Post »

Orientační inženýrskogeologický průzkum pro akci Lokalizace: Cyklistická stezka je navržena po levé straně silnice č. I/43 ve směru Králíky – Červená Voda. Jedná se o trasu celkové délky téměř 4 km. Trasa vede nejčastěji v polích, místy po zatravněných pásech a u obce Červená Voda po již zpevněném povrchu. Širší územní vztahy jsou patrné z přehledné situace. […]

Read Full Post »

Naše firma byla pověřena provedením a koordinací průzkumných prací, jejichž úkolem bylo soustředit informace pro projekt rekonstrukce silnice v délce cca 9,5 km. Silnice vede horským terénem z centra Špindlerova Mlýna přes Dívčí lávky, Medvědí koleno, Sedmidolím až do vrcholové oblasti pohraničního hřebene, kde končí ve Slezském Sedle u Špindlerovy boudy. Silnice byla vybudována ve […]

Read Full Post »

« Newer Posts